Η αγάπη είναι παγκόσμια.Φύλο, φυλή και σύνορα, δεν γνωρίζει.